Vimeo video: Omocestus rufipes lokkesang
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ResourceId" = string "Nodes/232393"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Teaser"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
 • Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) Creative Commons Attribution Share-alike | Göran Liljeberg

Rødgumpgresshoppe er en av flere små markgresshopper med røde tegninger på bakkroppen. Den trives på tørre lokaliteter, ofte med innslag av røsslyng, og finnes nær kysten fra Østfold til Vest-Agder.

Rødgumpgresshoppe Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.
Opphav
Baudewijn Odé
KildeURL
URL
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike