Vimeo video: Chorthippus biguttulus lokkesang
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ResourceId" = string "Nodes/232396"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Teaser"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
 • Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) Creative Commons Attribution | Hallvard Elven

Slåttegresshoppe er en middels stor art med meget variable fargetegninger. Arten er særlig vanskelig å skille fra gråbrun markgresshoppe. Arten foretrekker varme lokaliteter, gjerne litt skrinne, sørvendte skråninger. Den finnes i Sørøst-Norge og langs Sørlandskysten.

Slåttegresshoppe Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.
Opphav
Baudewijn Odé
KildeURL
URL
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike