Vimeo video: Chorthippus albomarginatus lokkesang
  • Strandenggresshoppe. Creative Commons Attribution Share-alike | Göran Liljeberg

Strandenggresshoppe er en middels stor, vanligvis gråaktig til brunaktig markgresshoppe. Arten er særlig knyttet til strandenger men kan også forekomme på enger i nærheten av ferskvann. Den er forholdsvis vanlig på Østlandet og Sørlandet.

Strandenggresshoppe Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1763)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.
Opphav
Baudewijn Odé
KildeURL
URL
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike