Miljødirektoratet og Artsdatabanken ønsker velkommen til oppstartsseminar for økologisk grunnkart, onsdag 25. oktober.

Seminaret finner sted på hotell Scandic Helsfyr i Oslo. Det vil gi en innføring i arbeidet med økologisk grunnkart og hva som vil inngå i løsningen. Målgruppen er alle aktuelle brukere av det økologiske grunnkartet; saksbehandlere i kommuner, regionale myndigheter, kartleggere og konsulenter som benytter naturdata i utredninger, forskere, organisasjoner og andre aktører som benytter kartfestet økologisk miljøinformasjon i sitt arbeide.

Et økologisk grunnkart er ikke ett spesifikt kart, men en samling kartlag som gir kunnskap om hvor naturtyper og arter finnes i landet. Det består også av kartlag om miljøvariabler, disse sier noe om forutsetninger for at naturtyper og arter kan finnes på gitte steder i Norge.

Det økologiske grunnkartet er en viktig del av en nasjonal satsing på økt kunnskap om naturmangfold, beskrevet i stortingsmeldingen «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold» (Meld.St.14, 2015-2016), og forankret i Stortingets behandling.

Påmeldingsfrist: 18. oktober

Foreløpig program og påmeldingsskjema (miljodirektoratet.no)

Kontaktperson

Arild Lindgaard, seniorrådgiver i Artsdatabanken
Mobil: 916 98 995
E-post: arild.lindgaard@artsdatabanken.no

 

Et økologisk grunnkart viser data om naturen.