Vimeo video: Hodegreinenes orientering
  • , Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg

Vår torvmoseflora har et enestående artsmangfold og rommer alle de europeiske torvmosene med unntak av fire arter som også er inkludert her. Torvmosene i Norge teller så langt i alt 57 arter med underarter. Tre nordlige arter som ikke er funnet hverken i Norge eller Europa så langt er også med for å stimulere til nyfunn. Alt i alt er derfor 65 torvmoser avbildet og nærmere omtalt. Boka «Norges torvmoser» (Flatberg 2013) ligger til grunn for den sammenstillingen som er gjort her.

Torvmoseslekta Sphagnum
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet