Overingeniør – IT
E-post: arvid.pedersen@artsdatabanken.no
Mobil: 915 37 185