Stadig flere fremmede organismer etablerer seg i Norge. En del av dem kan utgjøre en risiko for norsk biologisk mangfold, og for planter, dyr og mennesker. Lær mer om hvordan og hvorfor på konferansen «Fremmede organismer – risiko for natur, plante- og dyrehelse» den 5. og 6. juni 2018.

Amerikansk lobemanet Mnemiopsis leidyi ble første gang påvist i Norge i 2007. Arten ble vurdert til å utgjøre svært høy risiko i 2012.

På konferansen får du ny og oppdatert kunnskap om fremmede organismer.

Hovedtemaer:

 • Lansering av «Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2018»
        - Hvilke arter er på den nye Svartelista, og hvorfor er de svartelistet?
        - Hvilke andre arter kan være en risiko for biologisk mangfold om noen år?

   
 • Hvor god kunnskap har vi om fremmede organismer?
        - Kartlegging, spredning og konsekvenser
   
 • Hvordan bruker forvaltning og myndigheter uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger?

Målgrupper: Offentlig forvaltning, kunnskapsinstitusjoner, konsulentselskaper, nærings- eller interesseorganisasjoner, studenter og politisk engasjerte. 

Sted: Oslo Kongressenter, Folkets hus
Arrangør: Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) og Artsdatabanken

Vi åpner for påmelding i mars 2018 på hjemmesidene til VKM og Artsdatabanken.

Velkommen!