Klima- og miljødepartementet har overtatt som eierdepartement for Artsdatabanken fra 1. januar 2018. Tildelingsbrev for 2018 og andre styringsdokumenter er nå klare.  

Tildelingsbrevet setter rammer, forutsetninger og krav til Artsdatabanken i 2018.
Tildelingsbrev for 2018 – Artsdatabanken (.pdf)

Klima- og miljødepartementet har også fastsatt en instruks for virksomhets- og økonomistyring, i tråd med regler og bestemmelser om økonomistyring i staten.
Instruks for virksomhets- og økonomistyring i Artsdatabanken

I tillegg har departementet fastsatt mandat i forbindelse med skiftet av eierdepartement. Mandatet trer i kraft 01.01.2018 og skal revideres våren 2018.
Mandat for Artsdatabanken

Fra 1. januar 2018 er vi et selvstendig, bruttofinansiert forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet. Vi er faglig uavhengig og har eget styre. Tidligere var Kunnskapsdepartementet vårt eierdepartement. Vi var faglig uavhengig, hadde eget styre og var administrativt knyttet til NTNU.

Kontaktperson:

Einar Hjorthol, direktør i Artsdatabanken
Mobil: 932 05 212
E-post: einar.hjorthol@artsdatabanken.no