Forskerskolen i biosystematikk (ForBio) er et initiativ opprettet for å møte samfunnets behov for kunnskap om biodiversitet. Dette skjer blant annet gjennom kompetanseoppbygging for studenter innen zoologi og botanikk - og for andre interesserte som behøver biosystematisk kompetanse. For å oppnå dette tilbys et bredt spekter av praktiske og teoretiske kurs.

ForBio ble startet i 2010 som et nettverk av norske og svenske universiteter og inkluderer nå alle nordiske land. De har bygd opp et rikholdig tilbud av praktiske og teoretiske kurs, med internasjonalt anerkjente kursholdere. ForBio støttes av Artsdatabanken (Artsprosjektet) og Forskningsrådet. Arbeidet koordineres av universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I løpet av 2018 tilbys blant annet disse kursene:

Midd (Acari) – taksonomi, biologi og økologi

23.-27.april, Espeland Marinbiologisk Stasjon, Universitetet i Bergen 

I dette kurset vil man lære mer om midd – deres taksonomi, biologi og økologi, spesielt om deres funksjon i jorda og deres rolle som bioindikatorer. ForBio course: Soil mites (Acari) – taxonomy, biology, and ecology

Påmedlingsfrist: 5.mars 2018

Marine fremmede arter

21.-25.mai, Drøbak Feltstasjon

Dette kurset vil gi en teoretisk bakgrunnskunnskap om marine fremmede arter og praktisk kunnskap om hvordan man identifiserer de mest vanlige fremmede artene i skandinaviske farvann.

ForBio course: Marine Non-Indigenous Species

Påmeldingsfrist: 21.april 2018

Makroalger – systematikk og taksonomi

28.mai-1.juni, Lovéncentret Tjärnö, Strømstad

Dette kurset vil gi en oversikt over makroalgene – i saltvann og ferskvann, og dekke systematikk, taksonomi og identifisering på ulike taksonomiske nivå. Deltakerne vil lære ulike teknikker for innsamling og identifisering.

ForBio and STI course: Macro algae – systematics and taxonomy.

Påmeldingsfrist: 16.april 2018

Lav og lavboende sopper i norske regnskoger 

5.-10. august, Steinkjer

Deltakere på dette kurset vil lære mer om ulike hovedgrupper av lav og lavboende sopper i norske boreale regnskoger gjennom en kombinasjon av undervisning i felt, lab og forelesninger. Kurset vil fokusere på artsidentifisering, metoder for kartlegging og DNA strekkoding.

ForBio course: Lichens and lichenicolous fungi in Norwegian rainforests

Påmeldingsfrist: 5.juli 2018

Mobilisering av biodiversitetsdata ved bruk av GBIF- og BOLD-verktøy

14.-20.September, Lake Baikal, Russland

Dette kurset er organisert av the Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry Russian Academy of Sciences (SIPPB SB RAS), Universitetet i Bergen, ForBio, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

Kurset vil blant annet fokusere på de ulike aspektene ved data mobilisering i forhold til GBIF-standarder, og prinsipper og rutiner i DNA-strekkoding.

ForBio course: Data mobilization skills: training on mobilizing biodiversity data using GBIF and BOLD tools.

Påmeldingsfrist: 1.mai 2018

 

Flere kurs vil bli annonsert i løpet av året, så følg med på nettsiden til ForBio.