I slutten av juni 2018 flytter vi inn i Pirsenteret 1, Havnegata 9 i Trondheim. Lokalet ligger i nærheten av sentrum, fjorden og offentlig transport.

Siden vi flyttet inn i NINA-huset i 2013 har vi gradvis blitt flere ansatte, og behovet for plass har økt. Derfor er vi nå på flyttefot.

- Nå har vi funnet et velegnet lokale der vi kan utvikle Artsdatabanken videre, sier Einar Hjorthol, direktør i Artsdatabanken. 

Kollektivtrafikk, sykkel og miljø

I samarbeid med Statsbygg søkte vi etter lokaler med god kollektiv tilgjengelighet og enkel sykkeladkomst sentralt i Trondheim. Miljø ble også vektlagt i søket. Det kom inn ni tilbud, hvorav tre ble invitert til konkurranse med forhandlinger. Til slutt stod Pirsenteret igjen som det foretrukne alternativ.  

- Pirsenteret ligger sentralt til og kan tilby oss åpne og funksjonelle lokaler i et godt gjennomarbeidet bygg. Her får vi blant annet tilgang til et stort møteromsenter med auditorium og vrimleareal, sier Hjorthol.

Senteret er på til sammen ca. 65 000 kvm og huser pr. i dag et hundretalls bedrifter. Det eies og drives av E. C. Dahls Eiendom AS.  

Uavhengig rolle, egne lokaler

Fra 1. januar 2018 byttet vi eierdepartement til Klima- og miljødepartementet. Vi har fortsatt en faglig uavhengig rolle, og vi jobber med kunnskap om naturen i Norge. I likhet med tidligere hører tiltak og miljøforvaltning inn under andre etater.

- Som en selvstendig og uavhengig etat er det viktig for oss å ha egne lokaler i Trondheim. Samtidig er det flott med et hundretalls nye naboer i Pirsenteret. Vi gleder oss til å innrede lokalet vårt og flytte inn, sier Hjorthol.

Han vil samtidig takke NINA og NTNU for et hyggelig leieforhold i NINA-huset.
 

Kontaktperson:

Einar M. Hjorthol, direktør i Artsdatabanken
E-post: einar.hjorthol@artsdatabanken.no
Mobil: 932 05 212