I år har Artsdatabanken laget påskenøtter, slik at du skal skal kunne bruke ferien til å teste kunnskapene dine om det norske naturmangfoldet. Send inn svaret på premienøtten vår, og bli med i trekningen av fine premier som kan være nyttige å ha med når du skal på tur.

Du kan prøve deg på vår eminente premienøtt, der du skal komme frem til riktig løsningsord som du kan sende inn til oss. Resten av påskenøttene gir ingen premie, men klarer du dem har du all grunn til å være fornøyd med deg selv. Og det er jo premie så god som noen.

Vil du ta med påskenøttene på tur kan du laste dem ned (PDF) og skrive ut.

.

Hint: Løsningsordet er en europeer som er glad i milde vintre

 1. Arten vi skal frem til stammer i utgangspunktet fra havområdene rundt Japan. For kommersielle formål ble den importert til flere land i Europa, deriblant Norge. I dag, mange år etter, er arten en kjent fremmed art - vurdert til å utgjøre svært høy økologisk risiko (SE). Arten har de siste årene spredd seg flere steder langs kysten av Sør-Norge, hvor den kan danne tette bestander og være et problem - blant annet for badende.
   
 2. Snø som er farget rød ble første gang beskrevet i antikken. Siden har fenomenet fortsatt å vekke forundring og nysgjerrighet. I dag vet vi at det skyldes arten vi vil frem til her.
   
 3. Vi vet ikke helt hvor denne arten har sin opprinnelse, men til Barentshavet kom den mest trolig som larver i ballastvann. I dag er den elsket av mange, som en etterspurt delikatesse, men vekker også bekymring fordi den kan ha en negativ effekt på nøkkelarter og truete arter i Barentshavets økosystemer. I Svartelista 2012 ble den vurdert til å utgjøre svært høy økologisk risiko (SE).
   
 4. Den ene av fire bestander av denne arten lever delvis i norske områder. Men det er ikke mange av dem, etter en massiv fangst i tidligere tider. Det er beregnet at bestanden var på over 50 000 dyr – i dag er det mindre enn 100, hvorav knapt 50 er reproduserende. Ikke så merkelig da, at arten vi skal frem til er vurdert til å være kritisk truet (CR). Noe mer? Jo, dette er verdens nest tyngste dyr.
   
 5. Arten vi vil ha navnet på er vanlig i naturtypen «marin undervannseng», og noe så sjeldent som en karplante tilpasset et liv i saltvann. Arten er viktig fordi de vidstrakte engene den danner er yngle, oppvekst og leveområder for mange arter fisk, krepsdyr og børstemark.
   
 6. Denne formidable bruskfisken svømmer store distanser over åpent hav og langs kysten på jakt etter plankton, som den fanger opp ved hjelp av sitt imponerende store gap. Langvarig overfiske på arten har gjort at bestanden i dag er kraftig redusert, og i Rødlista for arter 2015 er den derfor vurdert til å være sterkt truet (EN). Nevnte vi at dette er verdens nest største fisk, kun slått av hvalhaien?
   
 7. Hekkebestanden av denne fuglen er redusert fra rundt 10 000 individer på midten av 1900-tallet til mindre enn 50 i dag. Dette gjør arten til en av Norges mest truete fuglearter vurdert til kategorien kritisk truet (CR) i Rødlista 2015. På sin vei til og fra overvintringsområdet på grensen mellom Hellas og Tyrkia krysser arten mange land. I disse dager er fuglen på vei tilbake til Finnmark, der den hekker. 

Løsningsordet (i den gule raden) sendes til postmottak@artsdatabanken.no eller i privat melding på Facebook. Skriv «svar premienøtt» i emnefeltet.

Svarfrist: 2. påskedag. Vinnere og løsning publiseres på våre nettsider, og på Facebook i løpet av tirsdag 3. april.

De som har sendt inn riktig løsinngsord er med i trekningen av disse premiene:

1. premie: Termos, kniv, t-skjorte og refleks

2. premie: Sitteunderlag, t-skjorte og refleks

3.–5. premie: T-skjorte og refleks

Påskenøtter

For de yngste

1. Smørblomst er en gul blomst, som noen tror kan fortelle oss om vi er glad i smør. Men smørblomst er ikke dens egentlige navn. Vet du hva smørblomst egentlig heter?

2. Hvilket dyr lager honning?

3. Blåhvalen er det største dyret som noensinne har levd på jorden. Hvor mange elefanter må til for at det skal bli like tungt som en blåhval? 4 elefanter, 10 elefanter eller 20 elefanter?

4.  Legger haren egg?

5. Hvilke av disse tre blomstene er tidligst ute om våren? Hestehov, hvitveis eller smørblomst?

6.  Hvorfor er bier og humler så viktige i naturen?

7.  Kråka er en fugl mange kjenner, og ikke uventet hører den til i kråkefamilien. Kan du komme på noen andre arter som hører til i kråkefamilien?

8. Amfibier er en gruppe dyr. Kan du nevne et dyr som hører til i denne gruppa?

9. Hvilken gruppe dyr eller planter er det flest arter av i verden?

10. Muldvarper graver tuneller i jorda og spiser meitemark. Finnes det muldvarp i Norge?

11. På bildet ser du ungene til fire dyr. Vet du hvilke dyr?

Lett blanding

1. Tang og tare er det mange som har et forhold til, men i hvilket rike hører disse artene til? Planteriket, Slimriket eller Det gule riket?

2. Det vi kaller lav er et «samarbeid» mellom to, og en sjelden gang tre, organismer. Hvilke organismer er det som kan være med på dette samarbeidet?

3. Hva er det som utgjør den største trusselen (påvirkningsfaktoren) for artene på norsk rødliste? Klimaendring, fremmede arter eller arealendringer?

4. Moskusfe hører riktignok hjemme i kvegfamilien, men hva er artens nærmeste slektninger?

5. Hvor mange arter er det pr. 2015 funnet i Norge? 7 356 arter, 18 231 arter eller 43 705 arter?

6. Hva er en steinsmett, og hva er en steinskvett?

7. Hva heter det største dyret i mårfamilien i Norge, og hva heter det minste?

8. Kongekrabbe er en fremmed art som ikke hører hjemme i norsk natur, men som de siste tiårene har spredd seg langs deler av kysten vår. Hvor hører kongekrabben egentlig hjemme?

9. Påskeharen glimrer med sitt fravær i Artsdatabankens artslister, men i havet finner du sjøharen. Hva er egentlig en sjøhare?

10. Egg og kyllinger er uløselig knyttet til påskehøytiden. Vet du hvor hønene våre har sin opprinnelse?

11. Hva kom først – høna eller egget?

Så du tror du er biolog?

1. Har meitemarken testikler?

2. Finnes det krabber i ferskvann i Norge?

3. Hva menes når man sier at en kylling er en reirflykter?

4. Nevn en torskefisk som ikke har skjegg.

5. Finnes det kakerlakker i norsk natur?

6. Hva er den letteste måten å skille mellom hann- og hunn-blåskjell i en fei?

7. På larvestadiet er mange insekter umulige å artsbestemme. Kan man skille larvene til bladveps fra larvene til sommerfugl?

8. Hva kalles den typen puppe der anleggene til antenner, bein og vinger ligger fast inntil kroppen?

9. Insektene har en munn, men de puster ikke gjennom denne. Hvordan skjer åndingen hos insekter?

10. Når et avkom utvikles i et befruktet egg inne i morens kropp, og egget sprekker i det det legges har dette fenomenet et navn. Hva er det?

11. Påske er tiden for stigmata. Fenomenet er standard året rundt for insektene. Hva er stigmata hos insekter?

12. Flatbergiaceae er en familie torvmoser oppkalt etter den norske moseforskeren Kjell Ivar Flatberg. Finnes arter i denne familien i Norge?

13. Den lille leverikten må innom flere verter for å fullføre livssyklusen sin. Gi et eksempel på tre verter som kunne gjort susen for leverikten.

14. Tøffeldyrene er encellete dyr som er vanlige i stillestående vann. De har to typer cellekjerner, men har de anus?

15. Hvor finner vi pølseormene?

16. Flere rundormer er parasitter på mennesker. Finnes det rundormer som parasitterer planter?

17. Finner vi torskefisk i ferskvann i Norge?

18. Hva heter fjærene ytterst på vingen til en fugl?

19. Hva er menneskets tannformel?