For de yngste

1. Smørblomst heter egentlig engsoleie

2. Honningbien lager honning. Honningbien er et husdyr.

3. Det må 20 store elefanter til for at det skal bli like tungt som en stor blåhval

4. Nei, det er bare i folketroen.

5. Hestehov er tidligst ute

6. Bie og humler bestøver plantene, det vil si de tar med seg pollen fra plante til plante. Dette må til for at plantene skal kunne lage nye frø.

7. Riktig svar er en eller flere av de åtte artene i kråkefamilien: kråke, ravn, kornkråke, nøttekråke, kaie, skjære, nøtteskrike og lavskrike

8. Riktig svar er en eller flere av disse: padder, frosker og salamandere

9. Insekter er den gruppen det finnes flest arter av i verden

10. Nei, det finnes ikke muldvarp i Norge

11. 1: fjellrev. 2: rådyr. 3: gaupe. 4: reinsdyr.

Lett blanding

1. Det gule riket

2. En lav består av en sopp, i symbiose med enten en alge eller en blågrønnbakterie. De siste årene er det også funnet lav som har både alge og blågrønnbakterie. Tre arter i én lav med andre ord.

3. Arealendringer, det vil si fysiske inngrep i naturen, eller også endringer i hvordan vi bruker arealene. Dette påvirker 90 % av artene på Rødlista og er ofte den viktigste faktoren for at arter går tilbake.

4. Moskusfe er nærmest i slekt med sau og geit

5. I Norge er det påvist 43 705 arter

6.Steinsmett er liten ferskvannsfisk i ulkefamilien, mens steinskvett er en fugl i trostefamilien

7.Jerv er det største og snømus det minste dyret i mårfamilien

8.Kongekrabben hører hjemme i de nordlige delene av Stillehavet

9.Sjøhare er en usedvanlig stor snegleart som kan bli hele 18 cm lang. Den har to par følehorn, og det øverste paret kan til forveksling ligne hareører.

10.Tamhøns er domestiserte jungelhøner. Jungelhøner lever vilt i jungelen i Sørøst-Asia (bl.a. India og Sri Lanka).

11.Egget, med klar margin. Egget er evolusjonært en mye eldre «oppfinnelse» enn hønene, eller de moderne fuglene for den saks skyld. Dinosaurene la som kjent egg, og en nålevende gruppe som skilpaddene la egg lenge før urfuglen Archaeopteryx lithographica fantes på jorda.

Så du tror du er biolog?

1. Ja, den har både testikler og ovarium.

2. Nei, alle norske krabbearter er marine.

3. Kyllingen klekkes dunkledd,  forlater straks reiret og finner mat selv. Hønsefugler og ender er eksempler på fugler som er reirflyktere.

4. Hvitting, lyr, lysing, kolmule.

5. Ja, markkakerlakk

6. Hunnene er ofte rosa i kjøttet mens hannene er ofte bleke.

7. Ja. Begge har vorteføtter, men bare sommerfuglene har kitinkroker på vorteføttene.

8. Mumiepuppe

9. De bruker trakeer, som er et nettverk av tynne rør koblet til åpninger i hudskjelettet

10. Ovovivipari

11. Respirasjonsorganenes åpninger i huden.

12. Nei, arter i denne familien er kun kjent fra Asia og stillehavet.

13. Pattedyr(ca 40 arter inkludert mennesket) – landsnegl – maur- pattedyr

14. Ja, de har en celleanus eller gatt.

15. I marin sand/mudderbunn

16. Ja, det finnes flere arter, tilpasset å leve av ulike planter eller deler av dem. Potetålen er en av de mer famøse.

17. Ja, lake

18. Håndsvingfjær

19. 2123/2123  Formelen beskriver antallet tenner av hver type i en halvdel av munnen. 2 fortenner, 1 hjørnetann, 2 for-kinntenner, 3 bak-kinntenner (inkluderer visdomstenner) både i over- og underkjeve.