Virkeperioden for Artsdatabankens styre har løpt ut, og Klima- og miljødepartementet har oppnevnt nytt styre.

Det nye styret virker fra 1. september 2018 og består av følgende representanter:
Nytt styre for Artsdatabanken fra 01.09.2018
 

Klima- og miljødepartementet har også oppnevnt en rådgivende forvaltningsbrukergruppe for Artsdatabanken. Forvaltningsbrukergruppen oppnevner ett styremedlem og en vara.
Forvaltningsbrukergruppe for Artsdatabanken fra 01.09.2018