Nakensnegler er fargerik gruppe av marine snegler som har blitt populære på grunn av deres vakre utseende. De er imidlertid skjøre, og de fleste ytre morfologiske trekkene forsvinner ved konservering. De er derfor oversett i miljøovervåkning på grunn av vanskeligheter med identifisering.

Prosjektet #Sneglebuss vil kartlegge mangfoldet av nakensnegler langs kysten av Finnmark og gi mer kunnskap om de marine naturtypene de lever i. Nakensnegler må identifiseres når de er levende da ytre kroppsdeler og farger er intakt. Dette har også gjort at nakensnegler har blitt veldig populære hos dykkere, fotografer og folk som ferdes i fjæra som blir slått av nakensneglenes fargeprakt og skjønnhet.

Prosjektets fremgangsmåte vil være ved hjelp av grasrotforskning (citizen science). Dette er etter erfaring en nyttig fremgangsmåte for å øke kunnskap om marine organismer og hvor de lever. #Sneglebuss vil kjøre mellom fem ulike steder hvor det settes opp et kunnskapspunkt. Undervannsfotografer, dykkere, skoleklasser og andre interesserte inviteres til å ta del i kartleggingen fra disse kunnskapspunktene.

Langs Finnmarkskysten står Barentshavet rett på. Det kalde vannet utgjør en egen biogeografisk provins som en overgang mellom det varme atlantiske vannet langs kysten lengre sør og det kalde arktiske vannet i Barentshavet. Mangfoldet av nakensnegler er kraftig underrapportert i regionen og vi forventer å doble antall kjente arter. Samtidig vil vi teste hvor lik eller ulik sammensetning av arter er sammenlignet med lengre sør langs kysten.