Årets NiN-kurs i Oslo er avlyst som fysisk arrangement, men på denne siden vil vi legge ut screenscaster med alle temaene. Noe er gjenbruk av foredrag fra tidligere kurs, og noe er nye tema. 

17. mars

18. mars

NiN for limnisk miljø, Børre Dervo (PDF-fil, video kommer etter påske)

NiN for marint miljø, Trine Bekkby (fra kurs 2019)

Kartlegging av naturtyper, Anders Bryn

Utvikling og kvalitetskontroll av terrestrisk NiN-kartlegging, Anders Bryn

NiN i økologisk grunnkart, Øyvind Bonesrønning (PDF-fil)

Miljøregistrering i skog (MiS) med bruk av NiN, Jan Erik Nilsen

Terrestrisk kartlegging med NiN i Miljødirektoratet, Heidrun Ullerud/Eirin Bjørkvoll

Hva NiN kan brukes til – oppsummering, Olav Skarpaas