Grantorvmose. Istorvmose.
  • Grantorvmose. Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg

Grantorvmosen vokser først og fremst i skyggefull skog. Ingen andre norske torvmoser har en videre forekomstbredde enn grantorvmose fra sør til nord, og fra lavland til snaufjellet. Hodet er tydelig femdelt med markert toppknopp.

Grantorvmose Sphagnum girgensohnii Russow
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.
  • Istorvmose. Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg

En sped, brunfarget Svalbard-torvmose som i felt ligner mye på rusttorvmose. Den ble lenge oppfattet som en arktisk fargevariant av  frynsetorvmose med sine frynsete stengelblad, men genetiske analyser har vist at den er en egen art.

Istorvmose Sphagnum concinnum (Berggr.) Flatberg
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.