Sphagnum austinii Sull.
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ResourceId" = string "Nodes/186174"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Teaser"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
 • Sphagnum austinii Sull. Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg

Kysttorvmose er en lettkjennelig torvmose som danner tette, brunoransje puter på kystmyr, og er en karakteristisk art for atlantiske høgmyrer. Norge har i dag trolig de største europeiske forekomstene av denne særegne arten.

Kysttorvmose Sphagnum austinii Sull.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.