Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ResourceId" = string "Nodes/173239"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Teaser"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
 • Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk

Mørk sandmaur er en liten og nokså aggressiv maur som lager store underjordiske kolonier i tørr sandjord. Arten er karakteristisk med sitt store og rektangulære hode med tette langsgående riller. I Norge er den nokså vanlig i varme og åpne naturtyper i kystnære strøk i Sør-Norge.

Mørk sandmaur Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.