Stilkvepser: Trigonaspis megaptera.

Nyregallveps Trigonaspis megaptera har rosa blæregaller ved stammebasis på eik om våren og nyreformete galler langs ribbene på undersiden av eikeblader om høsten. I Norge er arten vanlig på Sør- og Østlandet, nord til Sogn.

Trigonaspis megaptera (Panzer 1801)
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.