Stilkvepser: Synergus incrassatus.
  • Stilkvepser: Synergus incrassatus. Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk

Synergus incrassatus er inkvilin og danner ikke egne galler. Den benytter flere gallvepsarter som verter. Lengden av midtfura på mellomkroppens overside er 1/2 til 3/4 av den fulle lengden. Arten følger trolig vertenes utbredelse i Norge.

Synergus incrassatus Hartig 1840
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.