Grønn markgresshoppe.
  • Grønn markgresshoppe.Creative CommonsAttributionShare-alike | Göran Liljeberg

Grønn markgresshoppe er en middels stor markgresshoppe som varierer fra overveiende brun til overveiende grønn. Den trives i forskjellige typer gresseng og er utbredt over hele Sør-Norge nord til Nord-Trøndelag.

Grønn markgresshoppeOmocestus viridulus(Linnaeus, 1758)
Creative CommonsAttribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.