Myrgresshoppe.

Myrgresshoppe er en middels stor markgresshoppe med variable fargetegninger. Ryggen og beina er ofte distinkt varmt røde. Arten forekommer gjerne på næringsfattige myrer og er trolig nokså hardfør. Den er vidt utbredt i den sørlige delen av Sør-Norge.

Myrgresshoppe Chorthippus montanus (Charpentier, 1825)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.