Grønn markgresshoppe.
  • Grønn markgresshoppe. Creative Commons Attribution Share-alike | Göran Liljeberg

Grønn markgresshoppe er en middels stor markgresshoppe som varierer fra overveiende brun til overveiende grønn. Den trives i forskjellige typer gresseng og er utbredt over hele Sør-Norge nord til Nord-Trøndelag.

Grønn markgresshoppe Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.