Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ResourceId" = string "Nodes/232392"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Teaser"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
 • Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) Creative Commons Attribution Share-alike | Göran Liljeberg

Sumpgresshoppe er en av våre største og mest fargerike markgresshopper. Arten forekommer i fuktige biotoper som myrer, elvekanter, fuktenger og havstrender. Den er hardfør og vidt utbredt nord til det nordlige Nordland.

Sumpgresshoppe Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.