intermediær eng med mindre hevdpreg
T32-C-3 intermediær eng med mindre hevdpreg
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "Reference" = string "NiN2.0/T32-C-3,Nodes/187137"
  • string "Tags" = string "NiN Description"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Card"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
T32-C-3 intermediær eng med mindre hevdpreg

Feltsjikt dominert av grasarter og med varierende innslag av urter og skogsarter (karplanter og moser). Forekommer som kantsoner til enger eller som åpne til tresatte enger eller hagemarker og i utmark.