Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758), Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ResourceId" = string "Nodes/180936"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Teaser"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
 • Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Creative Commons Attribution | Jan Ove Gjershaug

Det finnes få rovdyr som er så tilpasningsdyktige som rødreven. Arten er en utpreget generalist som finnes over hele landet, fra fjord til fjell, sågar i byene. Den er allsidig i matveien og spiser hva den måtte komme over i ulike miljøer.

Rødrev Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Nina E. Eide | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.