Stilkvepser: Trigonaspis megaptera.
  • Stilkvepser: Trigonaspis megaptera. Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk

Nyregallveps Trigonaspis megaptera har rosa blæregaller ved stammebasis på eik om våren og nyreformete galler langs ribbene på undersiden av eikeblader om høsten. I Norge er arten vanlig på Sør- og Østlandet, nord til Sogn.

Trigonaspis megaptera (Panzer 1801)
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.