Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761)
  • Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) Creative Commons Attribution | Tycho Anker-Nilssen

Havhesten, med sitt karakteristiske nebb og stive vinger, er en typisk representant for mange sjøfuglkolonier. Arten har imidlertid gått kraftig tilbake langs Norskekysten, men opptrer i store bestander på Svalbard.

Havhest Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761)
Creative Commons Attribution | Arne Follestad | Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.