Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ResourceId" = string "Nodes/167554"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Teaser"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
 • Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) Creative Commons Attribution Share-alike | Göran Liljeberg

En av våre vanligste små blå vannymfer. Finnes ved næringsfattig vann i det meste av landet.

Vanlig blåvannymfe Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.