Morus bassanus (Linnaeus, 1758)
  • Morus bassanus (Linnaeus, 1758) Creative Commons Attribution | Tycho Anker-Nilssen

Havsule med sin karakteristiske, litt spisse, profil i flukt er en sjøfugl som ofte påtreffes langt til havs. Den lokaliserer stimer med fisk, og stupdykker ned i stimen for å fange enkeltfisker.

Havsule Morus bassanus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Arne Follestad | Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.