Enggresshoppe.

Enggresshoppe er en middels stor markgresshoppe med meget variable fargetegninger. Arten forekommer i mange forskjellige typer tørr og fuktig eng. Den er utbredt på Østlandet og er funnet noen steder på Sør- og Vestlandet. Arten er sannsynligvis noe i tilbakegang.

Enggresshoppe Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.