Europeisk vandregresshoppe.

Vandregresshoppe er ikke hjemmehørende i Norge, men trekkende individer har blitt funnet her noen få ganger. Den er betydelig større enn alle andre norske markgresshopper, og er gråbrun til grønn med lange, mørkflekkete vinger.

Europeisk vandregresshoppe Locusta migratoria (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.