Sandgresshoppe.
  • Sandgresshoppe. Creative Commons Attribution Share-alike | Göran Liljeberg

Sandgresshoppe er en mellomstor, relativt langvinget løvgresshoppe. Kroppen er vanligvis gråbrun. Arten finnes i åpne varme strandhabitater og er kjent fra noen få lokaliteter langs Øst- og Sørlandskysten.

Sandgresshoppe Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.