Populærnavn
 • Bokmål
 • Nynorsk
 • Vitenskapelig navn ID
  • 112768
Statistikk
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "Type" = string "ScientificName"
  • string "HigherClassification,Id" = string "ScientificName/112768"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "NoResults,Ingen underordnede navn"
  • string "ListGroup"
  • string "Facet,SubType,Tags"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0