Art Fjordbarksopp Porostereum spadiceum (Pers. : Fr.) Hjortstam & Ryvarden

Populærnavn
  • Bokmål
    • fjordbarksopp
  • Nynorsk
    • fjordborksopp
  • Vitenskapelig navn ID
    • 57169
Statistikk

Ingen underordnede navn