Navn og slektskap
  • Vitenskapelig navn
  • Alveolata
  • Bokmål
  • alveolatriket, ikke lenger i bruk
  • Nynorsk
  • alveolatriket, ikkje lenger i bruk
 • Vitenskapelig navn
  Alveolata
 • Bokmål
  • alveolatriket, ikke lenger i bruk
 • Nynorsk
  • alveolatriket, ikkje lenger i bruk
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: 

DNA-strekkode
Egenskaper