Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet
Kunnskapsstatus
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
Bilder
Vimeo video: Coelioxys conica og Megachile circumcincta
Vimeo video: Lasioglossum
Vimeo video: Ectemnius sp.
Vimeo video: Ectemnius sp.
Vimeo video: Passaloecus
Vimeo video: Bombus hortorum
Vimeo video: Bombus hortorum
Vimeo video: Bombus hypnorum
Vimeo video: Bombus hypnorum
Vimeo video: Bombus bohemicus
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: 

DNA-strekkode
Egenskaper