Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-17 storbregneskog
v[O3-O2]
T4-C-1 blåbærskog
v[O3-O2]
T34-C-1 kalkfattig bakli-hei
v, s*[UF∙c|d]
T34-C-3 intermediær bakli-hei
s*[KA∙e|f], s*[UF∙c|d]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper