Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper
Innsjøareal (da)|Surface area (da)
Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
0 63,3 80,9 88,6 92 94,1 92,2
pH
Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
90,6 96,8 93,3 89,5 90,8 85,5 89,2 79,8
Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
92,8 91,6 81,7 95 96,7 95,8 94,4 79,7 68,9
Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
88,1 89 92,7 90,9 93,9 81,8