Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming

Relatert innhold

I artsleksikonet


Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder


Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:


Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC


DNA-strekkode

Egenskaper