Navn og slektskap
 • Vitenskapelig navn
  Chromista Caval.-Sm.
 • Bokmål
  • det gule riket
  • gulbrune alger
 • Nynorsk
  • det gule riket
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: 

DNA-strekkode
Egenskaper