Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Chrysoperla pallida
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Relatert innhold

Ingen relaterte artikler

Diagnostisk rolle

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: 

DNA-strekkode
Egenskaper