Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T13-C-10 kalkfattig fuktig grov ur
v
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
v, s-[KA·e|f]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper