Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v, s+[SV·b|c]
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper