Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v, s-[KA·c|d]
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s-[KA·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s-[KA·c|d],s-[UF·e|f]
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s-[KA·e|f]
T31-C-3 kalkfattig boreal lavhei
v, s-[UF·f|e]
T31-C-6 intermediær boreal lavhei
v, s-[UF·f|e]
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v
2
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper