Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
Kunnskapsstatus
  • 012345
  • 012345
  • 012345
Bilder
Vimeo video: Sinodendron cylindricum
Vimeo video: Ptinus raptor
Vimeo video: Anthrenus museorum
Vimeo video: Prosternon tessellatum
Vimeo video: Leptura quadrifasciata
Vimeo video: Mordella aculeata
Vimeo video: Amphimallon solstitiale
Vimeo video: Propylea quatuordecimpunctata
Vimeo video: Trichius fasciatus
Vimeo video: Trichius fasciatus
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: 

DNA-strekkode
Egenskaper