Kunnskapsstatus ikke angitt

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Relatert innhold

Ingen relaterte artikler

Diagnostisk rolle

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper

Trait

Siebke (1880)
100–1000
Monogyn eller polygyn
Midten av juli til midten av august
Små invertebrater, nektar, honningdugg