Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: VU

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 VU
Global rødliste 2017 VU
DNA-strekkode
Adresse BOLD
http://www.boldsystems.org/index.php/Public_BarcodeCluster?clusteruri=BOLD:AAC0982
Egenskaper
Trait

Pelagisk, dykkende
5-6 år
41 år
småfisk og noe krepsdyr
1
ca. 40 døgn, begge foreldrene ruger
ca. 40 dager (opptil 65 dager). Ungen er da selvstendig.