Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: EN

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2017 LC
DNA-strekkode
Egenskaper
Trait

Pelagisk, overflatebeitende
8-10 år
44 år
Fisk, krepsdyr, bløtdyr m.m
1
50 (55) døgn, begge foreldrene ruger
46 (41-57) dager