Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T5-C-5 tørt kalkfattig overheng
v
T5-C-6 tørt intermediært og svakt kalkrikt overheng
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper